სამშენებლო კომპანია PLANETperfecto გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის მასალით აშენებულ თანამედროვე და კომფორტულ კონსტრუქციულ პროექტებს, რომლებიც ხორციელდება ორი მიმართულებით: საცხოვრებელი (კერძო სახლები, კორპუსები) და კომერციული (სავაჭრო და სამრეწველო ცენტრები, სასტუმროები).
ჩვენი მომსახურეობა გამოირჩევა საქმისადმი კომპლექსური მიდგომით. ჩვენ ვმუშაობთ უკვე გამოცდილ მომწოდებლებთან, რომლებიც გვაწვდიან ყველაზე ხარისხიან მასალას. ასევე, ჩვენს კომპანიაში მომუშავე მაღალკვალიფიციურ არქიტექტორთა, კონსტრუქტორთა, ინჟინერებისა და დიზაინერთა გუნდები წარმატებით ასრულებენ ნებისმიერი სირთულის სამშენებლო-საინჟინრო სამუშაოებს, რაც უზრუნველყოფს ხარისხიან შედეგს განსაზღვრულ ზუსტ დროში.
ამასთანავე, მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, ვიდეო თვალის დახმარებით, თვალი ადევნოს და აკონტროლოს საკუთარი პროექტის მშენებლობა და მიიღოს დეტალური ინფორმაცია მიმდინარე პროცესებზე, რაც უზრუნველყობს გამჭირვალე და ღია სამშენებლო სისტემას.
ჩვენი მისიაა:
ჩვენ მივისწრაფვით რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მივაწოდოთ ხელმისაწყვდომი, კომფორტული და თანამედროვე საცხოვრებელი და კომერციული ფართები, ამით კი ხელი შევუწყოთ ცხოვრების უკეთესი ხარისხის შექმნას.
ჩვენი ხედვა:
დავკმვიდრდეთ ერთ-ერთ წამყვან და წარმატებულ კომპანიად, რომელიც ნერგავს კომფორტული ცხოვრების წესსა და სტანდარტებს. შეგიქმნათ იდეალური გარემო გარანტირებული ხარისხითა და ხელმისაწვდომობით.
ჩვენი ფასეულობები:
დაარსების დღიდან ვითვალისწინებთ ჩვენი მომხმარებლების და თანამშრობლების ინტერესებს, ვზრუნავთ მუდმოვ განვითარებაზე, რათა შევძლოთ მუდმივად შევინარჩუნოთ ჩვენი პოზიცია და ყოველთვის მივაწოდოთ გაუმჯობესებული, კომფორტული და თანამედროვე საცხოვრებელი თუ კომერციული ფართები მომხარებელს.
გარანტირებული ხარისხი
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ შევთავაზოთ მომხმარებელს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ფასები, ჩვენ არასოდეს ვაკეთებთ დაზოგვას მშენებლობის ხარისხის ხარჯზე. ჩვენ ვმუშაობთ მხოლოდ საიმედო მომწოდებლების მასალაზე, რომელიც შემოწმებულია მრავალი წლის მანძილზე. ასევე ჩვენი სპეციალისტების კვალიფიციური მომზადება არ იწვევს ეჭვს, ვინაიდან წარმატებით განახორციელეს ათობით სხვადასხვა პროექტი. ჩვენ სრულად ვართ პასუხისმგებელი მშენებლობისა და გამოყენებული მასალის ხარისხზე , ამიტომაც გთავაზობთ გარანტიას შესრულებულ სამუშაოებზე
საბაზრო ღირებულება
ხელმისაწვდომი ფასების შენარჩუნება ხდება როგორც საკუთარი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ხარჯზე, ასევე მუდმივი საშტატო სპეციალისტების დახმარებით. მშენებლობის ღირებულება შეიცავს მხოლოდ პირდაპირ ხარჯებსა და დაბალ საკომისიოს.
სრული გამჭვირვალობა
ჩვენი კომპანია ყოველთვის ერთგულად უდგება თავისი მოვალეობების შესრულებას. ჩვენ სრულად წარმოვადგენთ პროექტის ხარჯთაღრიცხვას (განსახორციელებელი სამუშაოების ღირებულებას). მშენებლობის დასაწყისში დასახელებული ღირებულება - ეს არის ფიქსირებული ფასი, რომელიც არ შეიცვლება ჩვენს მიერ, თუ თავად დამკვეთი არ ისურვებს შეიტანოს კორექტირება არსებულ ხარჯთაღრიცხვაში.
ხარჯთაღრიცხვა უმოკლეს ვადებში
ჩვენ ვაწარმოებთ მშენებლობის გაანგარიშებას როგორც კი გვექნება დამკვეთის მიერ მოწოდებული საჭირო ინფორმაცია . ხარჯთაღრიცხვაში იქნება დეტალურად აღწერილი მასალებისა და სამუშაოების სია, აგრეთვე გადასახადების გრაფიკი.
მუშაობა კონტრაქტის საფუძველზე
კომპანია დებს ხელშეკრულებას დამკვეთთან, რომელიც მკაფიოდ განსაზღვრავს თითოეული მხარის უფლებებსა და მოვალეობებს. კონტრაქტი გვაძლევს შესაძლებლობას თავი ავარიდოთ რაიმე სახის გაუგებრობებს შემსრულებელსა და მომხმარებელს შორის.  
მშენებლობა ფიქსირებულ ვადებში
თქვენ დაზოგავთ არა მხოლოდ თქვენს სახსრებს, არამედ დროსაც.მშენებლობაზე მასალის კარგად ორგანიზებული, უწყვეტი მიწოდება და სპეციალისტებთან დროთაგანმავლობაში გამომუშავებული ურთიერთთანამშრომლობა გვაძლევს საშუალებას განვახორციელოთ პროექტები დროულად.
ფინანსირების მოქნილი გრაფიკი
1.გადახდა წარმოებს ეტაპობრივად ხარჯთაღრიცხვაში გაწერილი გრაფიკით. 2. ფიქსირებული შემოსავლის შემთხვევაში გეძლევათ შესაძლებლობა მიიღოთ იპოთეკური სესხი ჩვენი მომსახურე ბანკიდან კონტრაქტისა და ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე მშენებლობის დასაფინანსირებლად.  
მშენებლობის კონტროლი
აკონტროლეთ თქვენი პროექტის მშენებლობა მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან,სადაც ხელმისაწვდომია ინტერნეტი.