ახალი პროექტის მშენებლობა წყნეთში

ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი.✔️ მიწის ფართი 700 კვ.მ
0 სართულის საერთო ფართი 283 კვ.მ
I სართულის საერთო ფართი 160კვ.მ
II სართულის საერთო ფართი 160 კვ.მ
🤽‍♂️ ასევე ეზოში შენდება აუზი