250 კვ.მ ინდივიდუალური ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი

Category: