50 კვ.მ ბინის სარემონტო სამუშაოები

დამკვეთმა შეიძინა ძველი გაურემონტებელი ბინა.

ჩვენმა კომპანიამ შეასრულო სადემონტაჟო სამუშაოები, ბინის გეგმარების შცვლა და სარემონტო სამუშაოები

კვ. მეტრი

50