250 კვ.მ ინდივიდუალური ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

მიწა დამკვეთის მფლობელობაშია.