220კვ.მ. სახლის მშენებლობა დაკვეთით.სოფელ ღულელებთან.წიფლნარში

184,650

მიწა დამკვეთის საკუთრებაშია